De geschiedenis van het eigen dorp, best de moeite waard!

De Historische Kring Woudsend heeft als doel de boeiende geschiedenis van Woudsend en omstreken te verzamelen en voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doen we door het opsporen en rubriceren van al vastgelegde verhalen in allerlei publicaties en van beeldmateriaal (foto’s, ansichtkaarten en films). Ook de herinneringen en verhalen van (oud-)dorpsgenoten zelf worden vastleggen. Daarmee willen we voorkomen dat door overlijden van de oudere generatie waardevolle informatie verloren gaat.

De HKW zet zich ook in voor behoud historische panden
In 2021 werd de HKW geconfronteerd met het feit dat er sloop dreigde voor een aantal historische panden. Omdat de HKW zich verantwoordelijk voelt de historie van Woudsend in de breedste zin van het woord te behouden is er actie ondernomen de sloop van de betreffende panden te voorkomen. Zowel bij het ministerie van OCW als bij B&W van Súdwest Fryslân is voor deze panden een beschermde status aangevraagd. Het ministerie heeft het verzoek afgewezen maar B&W heeft positief gereageerd. Het betreft de volgende panden:

- Molestrjitte-West, nr. 10 t/m 24
Hoewel ze tot de oude dorpskern behoren, vallen deze karakteristieke woningen niet tot het Beschermd Dorpsgezicht. Uit een onafhankelijk onderzoek bleek dat de huisjes voldoende punten scoorden om voor een gemeentelijk monument in aanmerking te komen. Eigenaar, woningcorporatie Elkien, gaat de woningen nu toekomstbestendig renoveren en isoleren..

- Knechtenwoningen aan De Gloppe
Deze woningen vormen samen met de molen, het molenhuis, de schuren, de helling en de kolk voor geheel Nederland een uniek complex. Vanuit historisch perspectief is behoud van de huisjes dan ook van groot belang. Dit wordt ook ondersteund door de erfgoedvereniging Heemschut en de vereniging De Hollandsche Molen. Bovendien behoren de huisjes tot het Beschermd Dorpsgezicht, met als status “beeldbepalend”. Hoewel de huisjes niet voldoende punten scoorden hebben B&W toch voor de aanwijzing tot gemeentelijk monument besloten.
Na drie jaar van praten, plannen maken en meebewegen heeft de eigenaar van de knechtenwoningen een toekomstbestendig plan liggen waar de gemeente zich in kan vinden. Met de voorgestelde aanbouw blijft het monumentale karakter behouden en kan Zeilschool Het Molenhuis duurzaam de komende decennia tegemoet. Het nieuwe plan omvat een moderne, maar passende aanbouw aan de waterkant van de knechtenwoningen. In het ontwerp is rekening gehouden met het aanzicht. Zo geeft de transparante gevel een doorkijk op de originele buitenmuur van de knechtenwoningen. De HKW vindt het echter wel jammer dat door de aanbouw het unieke karakter van de knechtenwoningen en het complex wordt aangetast.

Foto boven: De Molestrjitte rond het jaar 1920

Foto rechts: De Gloppe rond 1960, nog met de "hûskes".