Historische Kring Woudsend

De geschiedenis van het eigen dorp, best de moeite waard!

De Historische Kring Woudsend heeft als doel de boeiende geschiedenis van Woudsend en omstreken te verzamelen en voor iedereen toegankelijk te maken.Dat doen we door het opsporen en rubriceren van al vastgelegde verhalen in allerlei publicaties en van beeldmateriaal (foto’s, ansichtkaarten en films). Ook de herinneringen en verhalen van (oud-)dorpsgenoten zelf worden vastleggen. Daarmee willen we voorkomen dat door overlijden van de oudere generatie waardevolle informatie verloren gaat.

Nieuw!

Nostalgisch plaatje uit het begin van de 20e eeuw

In de dorpskrant van juni staat een verhaal over de glasnegatieven van Sjerp Tromp (1858-1928) die in het bezit zijn van het Fries Museum. De meeste opnamen zijn in Ypecolsga gemaakt. Een van de opnamen is uitgegeven als briefkaart. Het is een foto, genomen in het land van de boerderij  te Ypecolsga 7. Er is bij het melken net melkcontrole. De tweede mel­ker vanaf links is boer Douwe (Annes) Osinga (1865-1925). De linkse melker en de melker achter de driepoot zijn de boerenknechten van Osinga. De naam van melkster rechts is niet bekend. Verder zien we de melk­controleur (in pak met stropdas voor) met z’n hulp bij de kist waar de monsters in kwamen.

Voor het bepalen van de locatie waar de foto genomen is heeft de achter­grond een grote rol gespeeld. Links komt net de koepel van de Hervorm­de kerk (nu de protestantse kerk de Karmel) boven de bomen uit. Op de achtergrond de houtzaagmolen de Jager met daarvoor de arbeiders­huis­jes in de Gloppe. Rechts op de achter­grond de boerderij van Berend Okma, later Sieperda. Een bijzonder plaatje, beschikbaar gesteld door Bouke van Gosliga.

(Voor een grotere foto: klik op afbeelding hiernaast)

Fries Museum vraagt uw hulp

De glasnegatieven zijn allemaal foto's van vóór de Eerste Wereldoorlog. Het zijn vooral portretten van personen gemaakt in de buitenlucht. Van een aantal zijn de namen bekend en ook de plaats waar ze zijn gemaakt. Het Museum wil ook graag de ontbrekende informatie en vraagt hiervoor uw hulp. Via deze link kom je op de website met de glasnegatieven:
https://www.friesmuseum.nl/collectie/een-greep-uit-de-collectie/recht-in-de-lens/