Historische Kring Woudsend

De geschiedenis van het eigen dorp, best de moeite waard!

De Historische Kring Woudsend heeft als doel de boeiende geschiedenis van Woudsend en omstreken te verzamelen en voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doen we door het opsporen en rubriceren van al vastgelegde verhalen in allerlei publicaties en van beeldmateriaal (foto’s, ansichtkaarten en films). Ook de herinneringen en verhalen van (oud-)dorpsgenoten zelf worden vastleggen. Daarmee willen we voorkomen dat door overlijden van de oudere generatie waardevolle informatie verloren gaat.

Nieuw: magazine met foto's van de tentoonstelling

In  2019  bestond de stichting Historische Kring Woudsend 10  jaar. Dit was voor ons aanleiding om in mei/juni van dat jaar een tentoonstelling te organiseren in galerie LYTS, met als titel ‘Woudsend in vroegere tijden, een zelfvoorzienende dorpsgemeenschap’. Het was een groot succes. Wel iets meer  dan 900 mensen hebben de tentoonstelling bezocht, waaronder veel ‘oud’ Woudsenders. 

Omdat de tentoonstelling zoveel positieve reacties opleverde, hebben wij besloten de panelen af te  drukken in een magazine. Daar wij meer foto’s van de getoonde thema’s hebben, is er per thema een  extra pagina toegevoegd. Op deze pagina zijn ook de teksten van de panelen in groter formaat afgedrukt, zodat ze beter leesbaar zijn. Dit magazine hebben wij onze donateurs gratis verstrekt.

Extra  magazines  voor  bestaande  donateurs

Wij krijgen al veel verzoeken van onze donateurs om extra magazines. Hier  hebben we bij het vervaardigen al rekening mee gehouden door er meer te  laten drukken. Voor bestaande donateurs vragen wij hiervoor €  5,- .

Moet het magazine worden verzonden dan vragen wij € 4,- extra voor de postzegels.

Fries Museum vraagt uw hulp

In de dorpskrant van juni staat een verhaal over de glasnegatieven van Sjerp Tromp (1858-1928) die in het bezit zijn van het Fries Museum. De meeste opnamen zijn in Ypecolsga gemaakt. De glasnegatieven zijn allemaal foto's van vóór de Eerste Wereldoorlog. Het zijn vooral portretten van personen gemaakt in de buitenlucht. Van een aantal zijn de namen bekend en ook de plaats waar ze zijn gemaakt. Het Museum wil ook graag de ontbrekende informatie en vraagt hiervoor uw hulp. Via deze link kom je op de website met de glasnegatieven:
https://www.friesmuseum.nl/collectie/een-greep-uit-de-collectie/recht-in-de-lens/