Historische Kring Woudsend

De geschiedenis van het eigen dorp, best de moeite waard!

De Historische Kring Woudsend heeft als doel de boeiende geschiedenis van Woudsend en omstreken te verzamelen en voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doen we door het opsporen en rubriceren van al vastgelegde verhalen in allerlei publicaties en van beeldmateriaal (foto’s, ansichtkaarten en films). Ook de herinneringen en verhalen van (oud-)dorpsgenoten zelf worden vastleggen. Daarmee willen we voorkomen dat door overlijden van de oudere generatie waardevolle informatie verloren gaat.

De HKW zet zich ook in voor behoud historische panden
Dit jaar (2021) werd de HKW geconfronteerd met het feit dat er sloop dreigde voor een aantal historische panden. Omdat de HKW zich verantwoordelijk voelt de historie van Woudsend in de breedste zin van het woord te behouden is er actie ondernomen de sloop van de betreffende panden te voorkomen. Zowel bij het ministerie van OCW als bij B&W van Súdwest Fryslân is voor deze panden een beschermde status aangevraagd. Het ministerie heeft het verzoek afgewezen maar B&W heeft positief gereageerd. Het betreft de volgende panden:

- Molestrjitte-West, nr. 10 t/m 24
Hoewel ze tot de oude dorpskern behoren, vallen deze karakteristieke woningen niet tot het Beschermd Dorpsgezicht. Uit een onafhankelijk onderzoek bleek dat de huisjes voldoende punten scoorden om voor een gemeentelijk monument in aanmerking te komen. Het is nu aan Elkien om verdere stappen te ondernemen. Dorpsbelang Woudsend is ook betrokken bij de verdere ontwikkeling. De huurders zijn overigens ook voor behoud/renovatie en aanpak van het achterstallig onderhoud.

- Knechtenwoningen aan De Gloppe
Deze woningen vormen samen met de molen, het molenhuis, de schuren, de helling en de kolk voor geheel Nederland een uniek complex. Vanuit historisch perspectief is behoud van de huisjes dan ook van groot belang. Dit wordt ook ondersteund door de erfgoedvereniging Heemschut en de vereniging De Hollandsche Molen. Bovendien behoren de huisjes tot het Beschermd Dorpsgezicht, met als status “beeldbepalend”. Hoewel de huisjes niet voldoende punten scoorden hebben B&W toch voor de aanwijzing tot gemeentelijk monument besloten. Er kan door de eigenaar nog bezwaar worden gemaakt en.....er is onder voorwaarden een sloopvergunning afgegeven. Kortom, het is nog niet zeker of  (volledig) behoud mogelijk is. Wij zullen hoe dan ook pleiten wij voor een oplossing die zoveel mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke situatie aan de voorkant van de gevels in de Gloppe. Binnen onze mogelijkheden gaan wij ons hier dan sterk voor maken.

Foto boven: De Molestrjitte rond het jaar 1920

Foto rechts: De Gloppe rond 1960, nog met de "hûskes".