Jaaroverzicht 2022

Toelichting Balans 2022:

Ten laste van de bestemmingsreserve (giften) komen de volgende uitgaven (voor zover gemaakt):
- Bibliotheek/documentatie
- Aankoop historisch materiaal
- Projecten
- Onderhoud gedenkborden