De doelstelling van de SHKW luidt als volgt:

  • het onderzoeken, vastleggen en toegankelijk maken van de historie van Woudsend en de daarbij behorende buurtschappen Ypecolsga, Indijk, Koufurderrige en Smallebrugge (hierna genoemd: Woudsend e.o.);
  • het behoud van documenten, beeldmateriaal en voorwerpen, die van historische waarde zijn voor de geschiedenis van Woudsend e.o;
  • het bevorderen van de kennis van en de belangstelling in de geschiedenis van Woudsend e.o.;
  • het behoud van het historisch dorpsgezicht in de breedste zin van het woord.