Jaaroverzicht 2018

Balans

Toelichting Balans:

Ten laste van de bestemmingsreserve (giften) komen de volgende uitgaven (voor zover gemaakt):
- Bibliotheek/documentatie
- Aankoop historisch materiaal
- Projecten

 

Staat van baten en lasten

Toelichting Staat van baten en lasten:

Adminstratie/Organisatie omvat:
- Bankkosten
- Porti
- Automatisering
- Software
- Drukwerkkosten
- Verzekeringen
- Attenties