Het huidige beleidsplan is gemaakt voor de periode van oktober 2017 tot oktober 2022. In dit beleidsplan worden niet alleen de plannen voor de toekomst uiteengezet, maar wordt ook teruggeblikt op de afgelopen periode.

 

De Historische Kring Woudsend wil haar doelstelling bereiken door:

 • het verzamelen, inventariseren en archiveren van historisch materiaal, zoals documenten, artikelen, ansichtkaarten, foto’s, dia’s en films;
 • het verzamelen en bewaren van historische voorwerpen;
 • het eventueel aankopen van waardevolle (unieke) historische documenten, prenten, schilderijen of voorwerpen, (mede) gefinancierd via sponsoring en/of giften;
 • het vastleggen van historisch waardevolle herinneringen en verhalen van oud(e)-Woudsenders;
 • het publiceren van historisch materiaal via een website;
 • het organiseren van lezingen, thema- en filmavonden;
 • het publiceren van artikelen in de dorpskrant;
 • het exposeren van historisch materiaal;
 • het houden van inloopmiddagen;
 • het opzetten van schoolprojecten;
 • het verzamelen en verstrekken van informatie over historische panden en locaties;
 • het jaarlijks uitgeven van een nieuwsbrief voor onze donateurs;
 • het onderzoeken en publiceren van historische feiten over Woudsend e.o;
 • het maken en uitgeven van folders en boekjes over de Woudsender historie;
 • het maken van contacten en delen van historisch nieuws met geïnteresseerden in de geschiedenis van Woudsend e.o. via een eigen facebook-pagina;
 • het voeren van actie als historische panden door sloop dreigen te verdwijnen.

 

De Historische Kring Woudsend is van plan in de periode van oktober 2017 tot oktober 2022 de volgende  activiteiten uit te voeren:

 • Verzamelen en archiveren van oud historisch materiaal;
 • Verzamelen van kadaster-gegevens van panden in ons dorp;
 • Doorgaan met het archiveren, rubriceren en opslaan van historisch materiaal;
 • Organisatie van inloopmiddagen;
 • Publicatie van historische artikelen in de dorpskrant;
 • Presentatie en verkoop van historisch materiaal bij evenementen;
 • Jaarlijks organiseren van open donateursavonden;
 • Uitgave van een vierde dvd met oude filmbeelden over Woudsend;
 • Op afroep presentaties verzorgen;
 • Uitbreiden van banners met informatie over historische winkels en panden;
 • Onderzoeken hoe we ons archief beter toegankelijk kunnen maken;
 • Doorgaan met de historie van Woudsend in kaart te brengen, o.a. door eigen onderzoek en het verzamelen van publicaties, artikelen, kaarten etc.;
 • Op verzoek leveren van historische informatie aan particulieren en instanties ;
 • Uitgeven van nieuwsbrieven aan onze donateurs (één keer per jaar);
 • Onderzoek naar zilversmeden in ons dorp;
 • Organiseren van een tentoonstelling in 2019 in verband met ons 10-jarig lustrum, in samenwerking met het Fries Scheepvaart Museum;
 • Het vervangen van de oorspronkelijke banners door kleinere banners op trespa, in overleg
  met de bewoners (ook contrôle juistheid teksten);
 • Aanlevering van historische artikelen voor de website "Friese dorpscanons"; eerst wordt wel
  vastgesteld welke onderwerpen hieronder moeten vallen;
 • Aandacht geven aan de WO2 waarvan de bevrijding in 2020 na 75 jaar wordt herdacht
  (NB; door de Coronacrisis wordt dit uitgesteld tot 2021);
 • Onderzoeken of het mogelijk is om een museum op te richten; dit is onderdeel van het
  visieplan van vereniging Dorpsbelangen;
 • Het ondernemen van actie om te voorkomen dat de arbeiderswoningen aan de Molestrjitte worden gesloopt;• Het ondernemen van actie om te voorkomen dat de arbeiderswoningen aan de Molestrjitte worden gesloopt;
 • Het ondernemen van actie om te voorkomen dat de knechtenwoningen van houtzaagmolen “De Jager” in De Gloppe worden gesloopt.