Ons werk kan niet zonder de financiële ondersteuning van onze donateurs. Ook u kunt ons helpen het verleden zichtbaar te maken door donateur te worden. Dat kan al vanaf € 7,50 per jaar maar dat mag natuurlijk ook meer zijn. Donateurs hebben vrij entree op de donateursavonden en krijgen de nieuwsbrief in de bus. U bent van harte welkom!

Opgeven als donateur kan via info@historiewoudsend.nl

 

Geven aan culturele ANBI-instellingen zoals de Historische Kring is momenteel bijzonder aantrekkelijk. Een gift aan ons kan een extra belastingvoordeel voor u opleveren. De gift mag u voor 125% aftrekken van de belasting. De voorwaarden hangen af van het soort gift.

  • Periodieke gift. Een periodieke gift is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U moet in een notariële ‘akte van schenking’ laten vastleggen dat u ten minste vijf jaar achtereen minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag geeft aan een culturele instelling met de ANBI-status.
  • Gewone gift. De in een jaar gedoneerde gewone giften zijn aftrekbaar voor zover deze samen meer bedragen dan € 60,- of – als dat meer is – 1% van het verzamelinkomen van uw huishouden. Voor de aftrekbaarheid van de giften geldt een maximum van 10% van dat inkomen.
  • Legaat. Verder is het mogelijk een bedrag in geld of een goed (zoals een waardevol schilderij) na te laten aan ons.

Meer informatie vindt u op www.daargeefjeom.nl en www.belastingdienst.nl/giften