Koufurderrige

Koufurderrige is een zeer jong agrarisch streekdorp dat pas op 9 februari 1951 officieel een dorp werd.  De nederzetting ontstond nadat in 1843 de straatweg van Sneek naar Lemmer aangelegd was. In 1873, toen de vroegere hooilanden werden ingedijkt en bemalen met 2 watermolens, was de Koevorder Polder een feit. De meeste boerderijen zijn in de periode van 1870 tot 1890 gebouwd.

Totdat Koufurderrige een officieel dorp werd behoorde de streek in parten bij de dorpen aan de andere kant van het  Koevordermeer (nu de Kûfurd). Het kleinste, noordelijke deel hoorde met Sand Buiren bij Langweer. Het middelste, grootste deel hoorde bij  Dijken en het zuidelijke part bij Teroele. In dit gebied was eerder ook een vogelkooi. Lange tijd maakte het streekdorp nog deel uit van de gemeente Doniawerstal. Bij de gemeentelijke herindeling in 1984 werd het bij Wymbritseradiel ingedeeld.

Koufurderrige dankt zijn naam aan het meer waaraan het ligt. De ‘Koufurde’ werd in 1543 al Kuforde of Koefoert genoemd. Het was een erg droog meer, zo droog dat er zomers gemakkelijk koeien doorheen gedreven kon worden. ‘Kou’ staat voor ‘koe’ en ‘furde’ betekent in het Nederlands ‘doorwaadbare plaats’. Het laatste deel van de naam van het dorp, ‘rige’, betekent gewoon ‘rij’.